Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (ERRBKE)
Budapest 1126 , Böszörményi u. 21. 
*:1531. Budapest, Pf. 28.    (: 06-1-355-11-82, Fax: 06-1-355-23-65
BM (: 12 691, Fax: 12 285
E-mail: info@faerleo.com     Web: www.faerleo.com
Számlaszám:10918001-00000031-05240005                                   
Adószám: 18260807-1-43