Dr. Molnár Zsolt az IPTI (International Police Training Institute/ Nemzetközi Rendészeti Oktatási Intézet Alapítvány) igazgatóhelyettese kezdeményezésére a gyűlölet-jelenségek összefüggéseit, illetve ezek rendészeti aspektusait kutató amerikai delegáció tett látogatást az NKE Rendészettudományi Karán. Prof. John Farmer, a Rutgers Egyetem (állami egyetem a New Jersey állambeli New Brunswick városban) volt dékánja és Sean Griffin, az Europol korábbi igazgató-helyettese, a terrorizmus-ellenes terület szakértője a budapesti látogatást megelőzően a Cseh Köztársaságban, Prágában folytatottk megbeszélést a belügyminisztérium, a Tomas Bata Egyetem és civil szervezetek képviselőivel.

Előzetesen, a program szervezése során – melyet az NKE részéről dr. habil Kozáry Andrea főiskolai tanár vállalt - világossá vált, hogy olyan esetek, gyakorlatok, oktatás, képzés tapasztalatait szeretnék megismerni a delegáció tagjai, amelyek a közösségek és a rendészet közötti kapcsolatok rendezését, javítását, fejlesztését szolgálják és ennek érdekében kifejezték azt az igényüket, hogy szívesen találkoznának kisebbségi képviselőkkel, esetleg a bevándorlással kapcsolatos rendészeti szakemberekkel.

Dr. Nagy Judit nemzetközi és tudományos dékánhelyettes fogadta és a kar vezetése nevében köszöntötte a vendégeket, majd dr. Kiss Rita nemzetközi referens tartott előadást az egyetemről és a karról. Ezt követően dr. Kozáry Andrea az RTK két korábbi, témához erősen kapcsolódó Európai Uniós projektjét – COREPOL és ComPHEE – ismertette. A megbeszéléshez csatlakozott dr. Molnár Zsolt és dr. habil Boda József vezérőrnagy, a kar dékánja is.

A kar munkatársai, a civil szervezetek, a Belügyminisztérium és az Országos Rendőrfőkapitányság képviselői kerekasztal-beszélgetést rendeztek, melyen részt vettek: a Tett és Védelem Alapítvány (Szalai Kálmán ügyvezető igazgató és Bodó Kristóf az Alapítvány jogásza), a Jezsuita Roma Szakkollégium (Antal István rektor), a Háttér Társaság és a Gyűlöletbűncselekmények Elleni Munkacsoport (képviseletükben Dombos Tamás), a FAERLEO (Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület vezetője, Makula György alezredes, aki egyben az ORFK Kommunikációs Szolgálat főosztályvezető-helyettese), valamint a BM Európai Együttműködési Főosztály részéről Dr. Kisné Dr. Szabó Adrienn osztályvezető. Mindenki egyetértett abban, hogy az előítéletek ellen és a társadalmi tolerancia érdekében együttműködésre van szükség a kormányzati és civil szervezetek között.

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar